Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Ajatuksenani on opastaa ihmisiä, eläinten omistajia, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähteille sekä löytämään tasapaino kaikilla tasoilla pehmeiden, mutta tehokkaiden hoitomuotojen avulla.

Hoitomuodot

Luontaishoidot

Kaikissa luontaishoidoissa toimintaperiaate on samankaltainen, pyrkimys saavuttaa kehon oma tasapaino


Ravinto on terveyden perusta. On tärkeää löytää yksilölle sopiva, sen hetkistä terveyden tilaa tukeva ruokavalio.


Vyöhyketerapia

Vyöhyketerapia on yksi vanhimmista tunnetuista itseparannus keinoista.  Vyöhyketerapiaa on käytetty tiettävästi jo yli 5000 vuotta sitten Intiassa ja Kiinassa. Monet intiaaniheimot tunsivat myös tämän tehokkaan hoitomuodon.

Vyöhyketerapian toimintaperiaatteen mukaan kaikilla kehon toiminnoilla on heijastealue eli vyöhyke iholla, lihaksella tai luukalvolla. Heijasteita painelemalla pyritään palauttamaan kehon luonnollinen tasapainoinen tila. Eläimet hoitavat itseään monesti kirputtamalla ja nuolemalla tiettyjä heijastepisteitä. Jos lemmikkisi tekee tätä toistuvasti kannattaa selvittää oireiden alkusyy.

Heijaste alueet antavat monesti merkkejä itsestään jo ennen kun varsinainen sairaus on puhjennut. Vyöhyketerapia onkin loistava hoitomuoto ennaltaehkäisevässä terveyden hoidossa.Homeopatia

on hoitomuoto, jossa potensoiduilla lääkeaineilla stimuloidaan kehon omaa puolustusjärjestelmää. Puolustusjärjestelmää aktivoimalla keho saadaan parantamaan itse itsensä. Homeopaattinen valmiste toimii näin parantavan impulssin antajana elimistössä.

Homeopatiaa käytetään paljon mm. Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Keski-Euroopassa ja sen käyttö on kansainvälisten tutkimusten mukaan edelleen nousussa

Akupunktio

Perinteinen kiinalainen lääketiede, johon myös akupunktio lukeutuu, pyrkii parantamaan sairauden syyn ja vahvistamaan kehon omaa parantumiskykyä. Perustan hoidolle muodostavat 12 päämeridiaania sekä 8 sivumeridiaania. Ne kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat verkoston, joka ylläpitää kehon hyvinvointia.

Akupunktio ja moksibuustio tekniikoita jotka ovat kehittyneet vuosisatojen aikana. Aikojen saatossa opittiin että sairauksissa ilmeni kiputuntemuksia tietyillä ihoalueilla jolloin voitiin päätellä yhteys akupisteen ja sairauden välillä. Akupunktio herättää pisteen kautta soluinformaatio toiminnan ja säätelee sitä kautta mm. aineenvaihduntaa ja hormoneja.

Akupunktio tunnetaan parhaiten kiputilojen hoidossa mutta sitä voidaan käyttää monissa kehon häiriötiloissa mm. suolisto-oireet, ihottumat, hormonaaliset vaivat.Perinteinen jäsenkorjaus

Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. Mobilisaatio tarkoittaa sitä, että hoito on pehmeää, ihmisen luontaisia liikeratoja hyödyntävää

Jäsenkorjauksessa koko keho käydään läpi jalkapohjista kallonrajaan saakka

Ennen hoitoa kartoitetaan kehon tilanne, tarkistetaan asiakkaan kehon tasapainotekijät ja epätasapainon synnyttämät virheasennot.

Tapaturmat, yksipuolinen rasitus mutta myös liikkumattomuus voivat aiheuttaa kineettiseen ketjuun epätasapainon. Tästä voi seurata lukuisia ongelmia mm. virheasentojen aiheuttamat kulumat.


Tervetuloa